Как да експортирам Visio в PowerPoint

Можете лесно да редактирате схемите и диаграмите на малкия бизнес, които сте създали с помощта на Visio на Microsoft, а също така можете да ги експортирате в други програми на Office, като Word и PowerPoint. Запазете вашия файл на Visio като файл с изображение, след което вмъкнете изображението в PowerPoint. Можете също да копирате вашите блок-схеми и диаграми директно от Visio, след което да ги поставите в слайд на PowerPoint.

Копирайте и поставете цялата графика

1

Отворете Microsoft Visio 2010. Създайте вашата блок-схема или диаграма или отворете съществуващ файл на Visio, който искате да вмъкнете в презентация на PowerPoint.

2

Щракнете върху „Избор“ под групата „Редактиране“ в раздела „Начало“ и след това върху „Избор на всички“.

3

Кликнете върху „Редактиране“, след това върху „Копиране“.

4

Отворете Microsoft PowerPoint 2010 и изберете слайда, в който искате да поставите диаграмата или диаграмата на Visio.

5

Щракнете върху „Редактиране“, след това върху „Поставяне“, за да поставите чертежа на Visio в слайда на PowerPoint.

Запазете файла Visio като изображение

1

Отворете Microsoft Visio 2010. Създайте вашата блок-схема или диаграма или отворете съществуващ файл на Visio, който искате да вмъкнете в презентация на PowerPoint.

2

Кликнете върху „Файл“, след това върху „Запазване като“.

3

Изберете „JPEG File Interchange Format (* .jpg)“ от списъка „Save as type“ и щракнете върху „Save“.

4

Отворете Microsoft PowerPoint 2010 и изберете слайда, в който искате да вмъкнете изображението.

5

Изберете „Картина“ от менюто „Вмъкване“ и щракнете върху „От файл“.

6

Изберете файла Visio, който сте запазили, и след това щракнете върху „Вмъкване“. Той ще бъде поставен директно в слайда на PowerPoint.