Осъзнаване на културата на работното място

Работното място се променя бързо. Хората от много страни са представени в работната сила в САЩ и по целия свят. И не само това, фирмите често се занимават с клиенти и партньори от различни части на света. Многообразието има много предимства: Мултикултурализмът предоставя на бизнеса неограничен набор от таланти, идеи, гледни точки и мнения.

Културата на човек може да повлияе на това как тя се държи на работното място, от начина, по който говори, до начина, по който взаимодейства с колегите. Важно е да сте наясно с културните различия, за да можете да избегнете конфликти, свързани с многообразието. Като гарантирате, че вашите служители знаят колко е важно да разбират културните различия на работното място, можете да увеличите максимално потенциала на вашия бизнес, като обедините всички, за да се съсредоточите върху постигането на вашите цели.

Създайте насоки и политики за осведоменост за културата

Създаването и въвеждането на насоки и политики, свързани с многообразието, е критична стъпка за осигуряване на културно съзнание на служителите ви. Чрез определяне на правила за това кое е приемливо и етично поведение на работното място, можете да предоставите яснота относно това как служителите с различен произход трябва да взаимодействат помежду си.

Прегледайте местните закони, свързани с дискриминацията на работното място, и включете тези разпоредби в политиките на вашата компания. Уверете се, че всички - от ръководния екип до фронтовите служители - са наясно какво представлява дискриминацията.

Празнувайте разнообразието и културите

Разнообразието е възможност служителите да се запознаят с новите култури. Слушайте активно историите на вашите служители за тяхното наследство и задавайте въпроси, за да разширите знанията си откъде са. Покажете на служителите си, че оценявате различията им, като им пожелаете добро на техните културни или религиозни празници.

Храната е чудесен начин да научите повече за други култури. Имайте месечни обяди за персонала в ресторанти, които сервират храна от цял ​​свят, или помолете служителите да споделят рецепти за любимите си храни от дома. По време на религиозни или културни фестивали внасяйте лакомства от съответната култура, за да ги споделите със служителите. Представянето на нови традиции на персонала помага да се преодолее разликата между различията, като се създаде споделен опит.

Общувайте ясно и избягвайте недоразуменията

Много конфликти на работното място възникват в резултат на неправилно общуване и неразбиране. Хората от различни културни среди често имат различни стилове на вербална и физическа комуникация. Например в някои култури поздравите се показват с поклон вместо ръкостискане. В други култури директният контакт с очите се счита за неучтив, докато на някои места е знак за честност и доверие.

Вербалните стилове на общуване също се различават от културата до културата. В някои части на света, казвайки нещо директно на висшестоящ, се получава като грубо или неуважително. На други места обаче това е знак за целесъобразност и ефективност, независимо от стажа на човека, с когото говорите.

Когато работите с колеги, партньори и клиенти от други части на света, прекарайте известно време в проучване на комуникационните норми на техните култури. По този начин ще имате повече контекст в разбирането на физическите и вербалните сигнали за комуникация, които се различават от вашите.

Учете се от разликите

Да бъдеш културно осъзнат е синоним на по-добре запознат с различни части на света. Покажете на служителите, че цените тяхното многообразие, като го признаете и отпразнувате. Ако във вашия бизнес работят служители от няколко различни държави, накарайте ги да отбележат местата си на произход на голяма карта в общата стая. Това е чудесно начало за разговор и отправна точка за изучаване на други култури.

Разбирането на собствената ви култура и на това как тя формира вашето поведение също е важна част от осъзнаването на културата. Например, ако сте изправени пред културно поведение, което е много различно от вашето, помислете как и защо се държите по начина, по който се държите. Това по-задълбочено разбиране на вашата собствена култура може да осигури прозрение при изучаване на други култури.