Плюсове и минуси на производството на продукти с монтажни линии

Новите предприятия, целящи да произвеждат физически продукти, често се сблъскват с големи предизвикателства, като разработват икономически ефективни методи за производство на своите стоки. Изработването на продукти на ръка може да е адекватно в ранните етапи на стартиране на компания, но с нарастването на търсенето собствениците на малкия бизнес често трябва да намерят начини да произвеждат повече стоки с по-бързи темпове. Производството на поточни линии е често срещан производствен метод, който носи няколко значителни предимства и недостатъци.

Специализация на труда и капитала

Монтажната линия е последователност от работници и машини, които изпълняват набор от специфични задачи върху даден продукт, които го преместват по-близо до завършена форма. Основната полза от монтажните линии е, че те позволяват на работниците и машините да се специализират в изпълнението на конкретни задачи, което може да увеличи производителността. Мащабните поточни линии могат да позволят масово производство на стоки, което не би било възможно, ако продуктите се произвеждат от началото до края от един работник. Високата производителност на масовото производство може също да доведе до по-ниски разходи за произведена единица от другите производствени методи.

Унифициран продукт

Друга полза от използването на поточна линия в производствения процес е, че регламентираният производствен процес помага да се осигури еднакъв продукт. С други думи, продуктите, произведени от поточна линия, е малко вероятно да проявят големи различия. Ако един работник е създал цяла добра драскотина, неговият продукт може да се различава значително от стоките, произведени от друг служител.

Начална цена

Докато монтажните линии могат потенциално да намалят общите разходи за продукт на единица, те могат да имат високи първоначални разходи. Монтажните линии изискват значително пространство за работа, а наемането на фабрични площи може да бъде скъпо. Освен това монтажните линии често използват големи, специализирани машини, които могат да бъдат скъпи за закупуване и трудни за финансиране от малкия бизнес. Конвейерната линия трябва да увеличи производителността и продажбите достатъчно, за да покрие първоначалните разходи, за да се счита за добра инвестиция.

Гъвкавост

Монтажните линии са насочени към производството на специфичен вид продукт в масови количества, което може да направи една компания по-малко гъвкава, ако иска да измести производството към различни видове продукти. Например машините, използвани на поточна линия, използвана за производство на автомобили, може да имат малко приложение за други задачи. Преместването на операции за производство на различни продукти в среда на поточна линия може да струва скъпо и може да изисква допълнително обучение и закупуване на нови машини.