Как да стартирам компания за слънчева енергия

Слънчевата енергия е един от крайъгълните камъни в сектора на възобновяемите енергийни източници. Има много възможности за изгодни бизнес стартиращи компании. Възможности съществуват във всяка област на слънчевата енергия, от монтаж и ремонт до продажби и сервиз. За да започнете бизнес със слънчева енергия, намерете ниша в индустрията, която не е наситена във вашия район, и се утвърдете като експерт по отношение на отстъпките от слънчева енергия, нуждите от домашна енергия и способността да работите с комунални компании.

Изберете пазарна ниша

Направете проучване за най-големите нужди във вашия район. Някои слънчеви ниши са в точките на насищане на местните пазари. Докато някои слънчеви компании могат да предложат повече от един продукт или услуга, повечето се фокусират върху ниша, която е недостатъчно обслужвана и в която могат да превъзхождат.

Продавач на слънчево оборудване: Слънчевото оборудване е нещо повече от слънчеви панели. Тази област обхваща всичко - от резервни батерии до продукти за слънчеви бойлери. Нараства и тенденцията за лични слънчеви артикули, като панели за раници, зарядни за телефони и други новости, базирани на слънчева енергия.

Дистрибутор: Работете с производителите, за да намерите канали за дистрибуция на нови и съществуващи продукти. Станете посредник между производителя и инсталатора или мястото за продажба на дребно.

Инсталиране на продукти: Монтажът на слънчеви панели е силно продаван район поради обширните отстъпки, предлагани на собствениците на жилища. Повече от просто слънчеви панели, слънчеви бойлери, нагреватели за басейни и допълнителни слънчеви нужди се обслужват от монтажни експерти.

Обслужване и поддръжка: След като продуктите са инсталирани, потребителите трябва да ги поддържат редовно, за да поддържат системите си да работят оптимално. Поддръжката включва почистване на панели, оценка на работата на батерията и проверка на окабеляването.

Необходими бизнес лицензи

Обърнете се към държавата си за необходимите лицензи за инсталиране на слънчева енергия. Не всяка държава изисква лицензиране. Някои държави изискват от доставчиците да имат лиценз за електротехник или водопроводчик или и двете. Все по-голям брой държави са създали лиценз за изпълнител на слънчева енергия, който се фокусира върху задълженията на изпълнител на слънчева енергия под категория електротехник или водопровод.

Започнете с местния отдел за строителни кодове, за да видите какъв лиценз се изисква във вашия район.

Проучете наличните сертификати

Предлага се и доброволно сертифициране чрез Северноамериканския съвет на сертифицираните енергийни специалисти (NABCEP) и Green-e. Тези сертификати се основават на опит, обучение и полагане на изпит. Ползата от самосертификацията е, че ви дава по-професионален външен вид при обръщане към клиенти и помага да се установят стандарти за върхови постижения сред доставчиците на слънчева енергия.

Създаване на бизнес субект

В зависимост от нишата можете да търсите франчайз. Независимо дали купувате франчайз или стартирате самостоятелно, регистрирайте бизнеса при държавния секретар, вземете федерален данъчен идентификационен номер от Службата за вътрешни приходи и вземете разрешенията на продавача или други държавни изисквания чрез местния данъчен съвет за франчайзинг или държавния контролер.

Получаване на бизнес застраховка

Получете подходящите видове застраховки. Най-малко се нуждаете от обща застрахователна полица за бизнеса. Повечето политики за изпълнители осигуряват минимум 500 000 щатски долара за общо покритие на отговорността. Прегледайте и размера на бизнес имуществото и инвентара, които съхранявате, и се уверете, че има достатъчно покритие за загуби поради пожар, кражба, вандализъм и други често срещани опасности.

Ако във вашата компания работят щатни служители, имате нужда и от застраховка за обезщетение на работниците. Получете търговско покритие за автомобили за всички микробуси, камиони и търговски превозни средства, използвани за вашия бизнес.

Станете експерт във вашата ниша

Да си експерт е нещо повече от просто да познаваш продуктите си отвътре и отвън. Разбирането как функционират правителствените отстъпки и стимулиращите програми е огромна част от начина, по който компаниите за слънчева енергия се продават и продават услуги. Потребителите са по-склонни да купят нещо, заплатено от някой друг, и ако можете да им покажете стимулите, ще подобрите възможностите си за придобиване на клиенти.

Свържете се с други експерти по слънчева енергия във вашия район, които не са във вашата ниша. Станете ценени ресурси и мрежи за препоръки един за друг.