Как да намерим инвентара на готовите стоки в края на годината?

Малките предприятия трябва да са наясно със своите запаси, за да коригират производствените си нива. Една от най-важните материални запаси, с която трябва да се запознаете, е инвентаризацията на готовите стоки, тъй като посочва количеството стоки, налични за продажба. Изчислете крайния запас на готовите стоки за годината, така че да знаете колко инвентара ще започнете със следващата година.

1

Пренесете крайната стойност на готовите стоки от предходната година, която да се използва като начален инвентар за текущата година. Например, ако крайният инвентар на готовите стоки за 2010 г. е $ 10 000, тогава това също ще бъде началният инвентар на готовите стоки за 2011 г.

2

Съберете разходите за директни материали, използвани в производството, пряк труд, използван в производството, и начални стоки в процес, след това извадете крайните стоки в процес. Това ще ви даде общите разходи за стоки, произведени за годината.

3

Добавете началния запас от готови стоки към себестойността на произведените стоки. Това ще ви даде общия брой стоки, налични за продажба.

4

Извадете цената на продадените стоки от общия брой стоки, налични за продажба. Това ще ви даде общата стойност на готовите стоки в края на годината.