Какво означава GUI в компютърни термини?

Графичният потребителски интерфейс е компютърен интерфейс, който позволява на потребителите да взаимодействат с устройство чрез графични елементи като изображения и анимации, за разлика от текстовите команди. GUI са широко използвани както в лични, така и в бизнес изчисления, тъй като предлагат интуитивен и привличащ вниманието метод за управление на електронни устройства. Те обаче не са без недостатъците си в сравнение с други компютърни интерфейси за управление.

Общи елементи на GUI

Въпреки че външният вид на различните графични интерфейси може да варира, има някои общи елементи, които повечето от тези системи споделят. Например, всички графични интерфейси се нуждаят от някакъв метод за посочване и избор на конкретни области от работната зона. Това може да се постигне чрез показалец, въпреки че дисплеите със сензорен екран могат да позволят на потребителите да избират обекти директно през пръстите си. Много GUI използват разделяния на екрана, известни като windows, за да стартират програми, както и избираеми снимки, наречени икони.

Предимства

Основните предимства на GUI са тяхната лекота на използване. Представяйки компютърните функции като обекти от реалния живот, потребителите могат да научат дадена компютърна система по-бързо, отколкото биха направили, ако трябваше да запомнят списък с команди. Например, икона, представляваща кошче, се разпознава незабавно като функция за изтриване за много потребители. GUI също така позволяват лесно споделяне на информация между програмите чрез избираеми функции за копиране и поставяне.

Недостатъци

GUI отнемат много процесорна мощ в сравнение с други форми на потребителски интерфейси. Това е така, защото компютърът трябва да манипулира няколко слоя графики едновременно, за да стартира GUI, процес, който е значително по-интензивен от процесора, отколкото да работи на текстова система. Освен това повечето графични интерфейси не позволяват на експертни потребители да предприемат преки пътища по същия начин, както текстовите интерфейси. Това може да затрудни някои потребители при изпълнение на сложни задачи.

Примери

Някои от най-познатите графични интерфейси принадлежат на компютърни операционни системи. Добре обмисленият GUI е от решаващо значение за съвременните операционни системи, тъй като този интерфейс ще управлява по-голямата част от задачите, изпълнявани на този компютър. Общите примери включват Windows и Mac OS X. Операционната система Linux дава на потребителите избор на GUI, с който да получат достъп до основната си операционна система. Мобилните графични интерфейси включват iOS на Apple и различните форми на операционната система Android на Google.