Видове маркетингови изследвания с примери

Маркетинговите изследвания обикновено са първата стъпка в маркетинговия процес, след като се замислят идеи за продукти. Малките компании провеждат маркетингови проучвания, за да получат информация от пазара. Те го използват за решаване на проблеми, получаване на информация за конкурентите и определяне на нуждите и желанията на неплащащите потребители и клиенти. След това маркетолозите анализират данните и разработват различни маркетингови стратегии. Има няколко основни типа маркетингови изследвания.

Използването на фокусни групи

Фокус групите обикновено се провеждат в съоръженията на фокус групите. Тези съоръжения имат еднопосочни огледала, така че мениджърите могат да слушат отзивите на потребителите за техните продукти и услуги. Модератор или специален интервюиращ обикновено ръководи фокус групата. Тя разработва дискусионно ръководство от пет до 10 въпроса, свързани с продукта. След това тя задава на участниците различни въпроси за продукта. Идеалният размер за фокусна група е от шест до 10 души.

Модератор може да говори с клиентите за новото ястие с пилешки сандвичи в малък ресторант. Тя може да ги попита дали им харесва идеята за нов сандвич с пиле, колко биха платили за него и дали ще го купят или не. Компаниите често използват фокус групи, за да стеснят няколко версии на продукта до най-доброто предложение.

Индивидуални интервюта

Индивидуалните интервюта се провеждат по подобен начин за фокус групи, но с един човек. Индивидуалните интервюта надхвърлят типичните лични интервюта. Фирмените мениджъри използват тези интервюта, за да гледат как някой действително използва техния продукт.

Например, фирма за компютърен софтуер може да поиска да тества нова програма, така че те създават компютър и наблюдават как хората използват софтуера. Подобно на фокус групите, мениджърите наблюдават зад еднопосочните огледала. След това модераторите седят в стаята с всеки човек и им задават въпроси, включително как харесват софтуера или колко лесно се използва. След това компаниите определят дали трябва да направят промени в софтуера въз основа на действителната употреба на потребителите.

Провеждане на телефонни проучвания

Компаниите използват телефонни проучвания, за да потвърдят допълнително информацията, получена от фокус групите и индивидуалните интервюта. Маркетолозите провеждат телефонни проучвания сред по-голям брой потребители и клиенти. Следователно данните, получени от по-големия брой телефонни проучвания, са по-показателни за това какво мисли средният потребител за даден продукт или услуга.

Например банка може да проведе 300 телефонни проучвания, за да измери колко доволни са клиентите от нейното обслужване на клиенти. Маркетолозите ще разработят въпросник, от който да задават въпросите. Това може да включва ключови измерими елементи като удобство, навременност и точност във въпросника и след това да помолите клиентите да оценят тези елементи по скала от 1 до 10, като 10 е най-високата оценка. Банката може да поиска от клиентите да разяснят своите отговори, които след това управителят на банката би могъл да използва, за да направи подобрения в обслужването на клиентите.

Използване на тестов маркетинг

Компаниите често правят маркетингови проучвания една стъпка по-напред с тестовия маркетинг. Например, ресторантската компания може действително да разгърне пилешкото си ястие в пет от своите 10 местни ресторанта, като рекламира ястието по местната телевизия и радио и чрез реклами в списания с купони. След това мениджърите на корпоративния маркетинг могат да проследяват продажбите и печалбите, за да потвърдят успеха на новото хранене. Тогава ресторантът би разбрал дали маркетинговите му проучвания са точен показател за успех.