Как да изчислим средните дневни продажби

Приходите от продажби представляват парите, които компанията генерира от продажба на продукти и услуги, с които трябва да плаща оперативни разходи и кредитори. Нарастващите продажби могат да помогнат на бизнеса да постигне конкурентна позиция в своята индустрия, докато намаляването на продажбите може да накара компанията да търси нови източници на приходи. Въпреки че вашият бизнес може да генерира различни суми на продажбите през различни периоди от годината, можете да изчислите средните си дневни продажби, за да ви помогне да изгладите тези разлики и да предоставите цифра, с която можете да сравните различните периоди.

Бакшиш

Разделяйки общите си продажби за даден период на броя дни в същия период, за да изчислите средните дневни продажби.

  1. Определете годишните продажби

  2. Определете размера на продажбите, генерирани от вашия бизнес през отчетния период, за който искате да изчислите средните си дневни продажби. Например, да предположим, че вашият бизнес е генерирал 40 000 долара годишни продажби през миналата година.

  3. Сега просто разделение

  4. Разделете продажбите си, генерирани през отчетния период, на броя дни в периода, за да изчислите средните си дневни продажби. В примера разделете годишните си продажби от 40 000 $ на 365, за да получите 109,59 $ средни дневни продажби.

  5. Сравнение във времето

  6. Сравнете средните си дневни продажби за различни счетоводни периоди и ги сравнете с други показатели, като средните дневни разходи, за да прецените колко добре се представя вашата компания. Ако вашият бизнес не поддържа или увеличава средните си дневни продажби, определете областите, които трябва да подобрите, за да увеличите броя. Например, ако средните ви дневни продажби са се увеличили от $ 90 на $ 110, вашата компания може да увеличи пазарния си дял.

  7. Бакшиш

    Можете също така да изчислите и сравните средните дневни продажби на различни подразделения или локации на магазини, за да идентифицирате области на сила и слабост.

Трябва ли да автоматизирате процеса?

Ръчното изчисляване на средните дневни продажби изисква време. Помислете за автоматизиране на процеса със софтуер, който регистрира всяка продажба и връща отчет за тенденциите в продажбите. В търговията на дребно автоматизирането на продажбите е често срещана интеграция, предлагана чрез POS услуги и софтуер за електронна търговия.

Базираните на услуги бизнеси с по-дълго време за изпълнение са по-сложни. Интеграции за тези бизнес модели обаче съществуват в CRM системи, като Salesforce. В допълнение към изчисляването на средните дневни продажби, можете да определите средната стойност на всеки потенциален клиент и процента на реализация спрямо вашите клиенти. Прикрепването на конкретна стойност на печалбата към всеки потенциален клиент и разбирането на реализациите прави възможно изразходването на определено количество реклама за всяко придобиване.

Фирмите, които искат да растат, могат да управляват процеса, като знаят какво струва всеки клиент и каква сума на приходите е свързана с всеки отделен човек.