Как да изключите разбърканите песни на iPhone

Независимо дали се наслаждавате на момент на слухово блаженство през слушалките си или пускате високоенергиен плейлист, за да мотивирате персонала си през офисните високоговорители, функцията iPod на iPhone ви позволява да настроите правилното настроение при работа с музика. Въпреки че функцията за разбъркване поддържа нещата интересни с непрекъснато променяща се комбинация от песни, понякога може да искате да отидете на старо училище и да пуснете цял албум от началото до края.

1

Докоснете иконата "Музика" на вашия iPhone.

2

Докоснете „Албуми“ и след това изберете албума, който искате да слушате.

3

Докоснете първата песен в списъка с албуми. След това албумът ще се възпроизведе в ред и разбъркването ще бъде деактивирано.