Как ефективната комуникация ще помогне на организацията

Ефективната комуникация е от решаващо значение за всяка организация и може да й помогне по много начини. Всъщност комуникацията играе роля в разработването на продукти, връзките с клиентите, управлението на служителите - на практика във всеки аспект от дейността на бизнеса. Служителите са ключова аудитория, защото често служат като канал за друга публика. Ако служителите са информирани и ангажирани, комуникацията с други избирателни райони също вероятно ще бъде силна.

Ясни очаквания за служителите

Ефективните комуникации помагат да се установят ясни очаквания за служителите и, може би изненадващо, и за клиентите. За служителите ясните очаквания ще покажат как тяхното представяне ще повлияе на компанията и ще им даде индикация за това какво трябва да направят, за да постигнат положителна обратна връзка. За клиентите ясната комуникация може да помогне за управлението на техните очаквания относно проблеми със услугите или дори за това как най-добре да си взаимодействат с организацията.

Изграждане на силни взаимоотношения

Ефективната комуникация изгражда силни взаимоотношения. Доверието и лоялността са ключови фактори във всяка връзка и двете се засилват от комуникация, която е фокусирана върху задоволяване на индивидуалните нужди, предаване на важна информация и предоставяне на обратна връзка - положителна и конструктивна. Силните взаимоотношения с външната аудитория също изграждат силна солидна комуникация за продукти, услуги и фирмена култура и ценности.

Идеи и иновации

Отворените канали за комуникация могат да доведат до нови идеи и иновации в редица области. Служителите, които разбират какво е важно за техните компании, могат да се съсредоточат върху подобрения и откриване на възможности за иновации, които могат да помогнат за по-нататъшен успех. Когато служителите знаят, че техните идеи ще бъдат търсени, че лидерите на компаниите ще имат отворен ум и ще реагират на техните отзиви, те са по-склонни да допринесат с идеите си. Клиентите също могат да бъдат източник на чудесни идеи за подобряване на продуктите и услугите.

Служители като посланици на клиенти

Колкото повече служители знаят за компанията, нейната култура, нейните продукти и услуги и нейната реакция на всякакви негативни проблеми, толкова по-добра работа могат да свършат, като служат като посланици на общността, техните приятели, роднини и други бизнес връзки. Служителите, които смятат, че имат силни, положителни отношения с работодателите си и се доверяват на информацията, която получават от работодателите си, е по-вероятно да споделят тази информация с други. Служителите могат да бъдат високо ценен и доверен източник на информация за дадена компания и нейните продукти и услуги.

Силна работа в екип и постигане на цели

Ефективната организационна комуникация ще доведе до силна работа в екип и способност на служителите на всички нива в организацията да работят заедно за постигане на целите на компанията. В допълнение, ефективната организационна комуникация ще осигури на служителите знанията, структурата и положителната работна среда, необходими им, за да се чувстват комфортно да се справят с конфликти и да решават ефективно проблемите.