Каква е разликата между организация с нестопанска цел и LLC?

Различните видове бизнес организации имат различни данъчни структури и бизнес защита. Организацията с нестопанска цел е организация, която работи съгласно признаването от IRS като „освободена от данъци организация“. LLC се отнася до дружество с ограничена отговорност, субект на бизнес организация, който няма право да получи освободен IRS статус. Разбирането как е регистрирана организация и какви са нейните цели ще помогне да се разберат разликите между организация с нестопанска цел и LLC.

Бакшиш

Основната разлика между организация с нестопанска цел и LLC се крие в нейния данъчен статус.

Опции за бизнес субекти

Изборът на бизнес субект не е нещо, което да се вземе с лека ръка. Процесът се извършва лесно онлайн за няколко минути, но има различни ефекти върху защитата и данъчния статус на компанията. Едноличните търговци са предприятия, които не се отделят от собственика като субект. Това означава, че всички доходи, данъци и задължения са обвързани директно със собственика и неговия социалноосигурителен номер.

Ограничаване на личната отговорност

Ако искате защита срещу съдебни дела или финансови бедствия, се изисква създаване и регистрация на вашата корпорация или LLC при държавния секретар. Регистрирането изисква оригинално име, което не се конкурира с други съществуващи фирми, като заплаща таксите за регистрация. След това използвате устава или организацията, за да получите IRS идентификационен номер на работодателя (EIN). Това държи бизнеса отделен от личните финансови сделки.

Изборът между корпорация и LLC често зависи от вида на компанията. Например притежанията на недвижими имоти са по-подходящи за данъчни цели, отколкото корпорация. До даване на одобрение от IRS, всички стопански субекти имат печалба с облагаеми приходи.

Получаване на статус с нестопанска цел

Не всяка организация отговаря на условията за освобождаване от данъци съгласно разпоредбите на IRS 501 (c). Въпреки че има списък на видовете организации, освободени от данъци, допустими, повечето са държавни агенции, училища и клубове. За някой, който иска да създаде благотворителна организация с нестопанска цел, той трябва да има всички корпоративни документи и IRS EIN вече на място. LLC не отговаря на условията за освобождаване от данък поради данъчните опции, които собствениците имат при коригирането на преминаващите приходи.

Има заобиколно решение за това правило на LLC: ако LLC е изцяло собственост на корпорация майка, корпорацията майка може да кандидатства за освобождаване и да предаде статуса на освобождаване на LLC.

След като корпорацията разполага с всички валидни документи, тя ще трябва да създаде банкови сметки и финансови отчети, които да подаде до IRS в заявлението за признаване на освободен статус. Нова организация може да няма много данни, но мисията на благотворителната организация и нейните прогнозирани финансови приходи трябва да бъдат изчислени. След това IRS издава на корпорацията писмо за одобрение със статут на освободен. EIN и цялата друга информация остават същите за корпорацията.

Определяне на одобрението на IRS на неправителствена организация

Всяка организация с нестопанска цел с валиден освободен статут подлежи на публичен одит, което означава, че всеки от обществеността може да поиска финансови записи и протоколи от заседанията на борда по всяко време. Организацията има 30 дни да се съобрази. Ако обмисляте партньорство на бизнес с нестопанска цел с нестопанска цел, можете да се уверите, че организацията с нестопанска цел отговаря на правилата на IRS.

IRS поддържа база данни, където можете да търсите дали организация с нестопанска цел подава данъчни декларации (те все пак трябва да подават, дори ако са освободени) и правилно подаване на необходимите документи в държавните и федералните регулаторни органи. Базата данни, наречена Търсене на освободена от данъци организация, може да търси чрез EIN или име на корпорация.