Как да настроите Apple AirPort Express Base Station като безжичен Ethernet мост

Можете да конфигурирате базовата станция AirPort Express във вашия офис като точка за достъп чрез безжично свързване. В мостов режим базовата станция се свързва с рутер и действа като протокол за динамична конфигурация на хост и сървър за превод на мрежови адреси, разширявайки обхвата на съществуващата мрежа до други устройства в сградата. Свържете базовата станция на Apple AirPort Express към друга мрежа чрез помощната програма AirPort.

1

Щракнете върху "Приложения | Помощни програми | Помощна програма за летището | Продължете."

2

Изберете AirPort Express от левия прозорец и след това щракнете върху „Интернет“.

3

Щракнете върху раздела „Безжична връзка“ и след това изберете „Присъединяване към безжична мрежа“ от падащото меню „Безжичен режим“.

4

Въведете името на мрежата, която да се присъедините, в полето Име на безжичната мрежа.

5

Щракнете върху „Актуализиране“, за да приложите промените си.