Как да намерим коефициент на печалба

Съотношението на маржа на печалбата измерва частта от всеки долар, която печелите, която запазвате като печалба. Съотношението на маржа на печалбата се отчита под формата X: 1, където X е печалбата за долар. Например съотношението на маржа на печалбата от 0,15: 1 означава, че за всеки долар приходи имате 15 цента печалба. За да определите маржа на печалбата, трябва да знаете приходите и разходите си.

1

Извадете разходите си от общите приходи на компанията, за да намерите печалбата на компанията. Например, ако имате $ 7,6 милиона разходи и $ 10 милиона приходи, извадете $ 7,6 милиона от $ 10 милиона, за да получите печалба от $ 2,4 милиона.

2

Разделете печалбата на нетните приходи, за да намерите нормата на печалба. В този пример разделете 2,4 милиона долара на 10 милиона, за да получите 0,24.

3

Заместете резултата за X в съотношението X: 1, за да отчетете коефициента на печалба. Завършвайки примера, включете 0.24 за X, за да намерите коефициента на марж на печалбата, равен на 0.24: 1.