Как да свържете HDMI от GPU към монитор

Наличието на графичен процесор от висок клас или модул за обработка на графики е от решаващо значение за стартиране на графично интензивни приложения, както и за PC игри и производство. Графичният процесор разтоварва част от работата, извършена от процесора, и позволява по-интензивни изчисления да се изпълняват с по-голяма ефективност. Съвременните графични карти или графични карти поддържат HDMI изходи. HDMI ви позволява да прехвърлите некомпресиран, изцяло цифров аудио и видео сигнал.

1

Свържете HDMI кабела към HDMI изходния порт на вашия графичен процесор, разположен на гърба на вашия компютър.

2

Прокарайте кабела към монитора на вашия компютър. Дръжте кабела далеч от пътя, тъй като няма да се налага да се забърквате с него, след като е свързан.

3

Включете другия край на HDMI кабела в HDMI входа на монитора. И двата края на HDMI кабела са еднакви, така че не е нужно да се притеснявате кой край върви първи.