Как да направите iPhone по-силен, докато говорите по телефона

IPhone не разполага с много физически бутони, тъй като основната му форма на въвеждане от потребителя е сензорният екран. Два регулатора за сила на звука отстрани на устройството увеличават и намаляват нивото на звука. Това са динамични бутони, които контролират силата на звука в зависимост от текущата операция, която iPhone извършва. Например, ако играете игра, бутоните за сила на звука ще регулират аудио изхода на играта. Ако носите слушалки или говорите с някого в разговор, бутоните за сила на звука се използват, за да направят силата на звука на повикването по-тиха или по-силна.

1

Докоснете бутона "Отговор", за да получите входящо повикване, или изберете получател от приложението Контакти на iPhone, за да започнете телефонно обаждане.

2

Дръжте iPhone в дясната си ръка и поставете показалеца си върху бутона "Увеличаване на звука" - който е маркиран със знак плюс - преди да вдигнете iPhone към дясното си ухо.

3

Натиснете бутона за увеличаване на звука неколкократно по време на разговора, за да увеличите силата на звука на високоговорителя.

4

Докоснете бутона за намаляване на звука, ако звукът стане твърде силен.