Как да възстановите стандартните настройки на цветовете на Nook

Ако искате да възстановите Barnes and Noble Nook Color e-четец до фабричните настройки по подразбиране, трябва да го нулирате. Нулирането на Nook Color не е същото като рестартирането му, защото нулирането изтрива всички данни от вашия електронен четец. Трябва да запазите данните на вашето устройство, преди да започнете да го нулирате.

1

Задръжте бутона "Захранване" за поне пет секунди, за да изключите Nook Color.

2

Задръжте бутоните "Начало" и "Захранване", докато Nook Color се включи.

3

Натиснете бутона "Начало", когато се покаже диалоговият прозорец Factory Reset.

4

Натиснете бутона "Начало", за да потвърдите нулирането. Устройството се рестартира автоматично след завършване на възстановяването.