Как да изчислим данъка върху продажбите и ползването в Грузия

Грузия налага държавен данък върху продажбите и използването на повечето продукти и услуги, закупени в щата. Освен това графствата в Грузия също налагат отделен данък върху продажбите и употребата на продукти и услуги. Можете ръчно да изчислите сумата на този данък върху продажбите и ползването, ако знаете цената на продукта и настоящите данъчни ставки, начислени от държавата и приложимия окръг.

1

Определете покупната цена на продукта или услугата, предмет на данъка върху продажбите и употребата в Джорджия. Например, да предположим, че даден продукт струва $ 100.

2

Добавете текущите данъчни ставки за щата Джорджия и окръг, използвани за местоположението на продажба на продукта или услугата. Например държавният данък е 4 процента и приемаме, че окръжният данък, приложим към мястото на продажба, е 3 процента; 4 + 3 = 7 процента.

3

Умножете покупната цена от държавата плюс данъка върху продажбите и ползите в окръг, изразен като процент. Продължавайки същия пример, $ 100 x .07 = $ 7. Тази цифра представя данъка върху продажбите и използването на Грузия за покупката.