Как да премахнете хора от Skype Chat

Ако използвате Skype във вашия бизнес, за да поддържате връзка с вашите служители и клиенти безплатно, можете да поканите множество контакти да се присъединят към вашия чат. Ако нежелан контакт се присъедини към вашия чат, трябва незабавно да го премахнете, за да избегнете споделянето на поверителна информация с неизвестно лице. Skype ви позволява бързо да премахвате хората от чата си и дори да ги забранявате, ако се опитат да се присъединят към чата. Тази функционалност е вградена в Skype, така че не е необходимо да използвате софтуер на трети страни.

1

Въведете "/ kick" в полето за чат, последвано от името на контакта, който искате да премахнете. Например „/ kick UnwantedContact1“ ще премахне контакта „UnwantedContact1“ от чата.

2

Натиснете "Enter", за да премахнете незабавно контакта от вашия чат.

3

Напишете "/ kickban", последвано от името на контакта, който искате да премахнете и забранете от чата си, ако нежеланият контакт се присъедини отново към чата. Например "/ kickban UnwantedContact1" ще премахне контакта "UnwantedContact1" от вашия чат и ще попречи на лицето да се присъедини отново.

4

Натиснете "Enter", за да премахнете и забраните незабавно контакта от вашия чат.