Нулиране на размера на шрифта в Google Chrome

Google Chrome включва вградени опции, които ви дават възможност да контролирате размера на шрифта и настройките за мащабиране при преглед на страници в браузъра. Размерът на шрифта влияе върху общия размер на шрифта на страницата, докато функцията за мащабиране влияе на това колко далеч или затваря браузърът увеличава всяка страница, което може да даде вид на малък или голям шрифт. Достъп до опциите за шрифт и мащабиране на Chrome, за да възстановите всяко поле до настройките им по подразбиране.

1

Отворете Google Chrome и кликнете върху сивата икона на гаечен ключ горе вдясно до адресната лента. Отваря се падащо меню.

2

Щракнете върху „Опции“ в падащото меню. Отваря се нов раздел Опции.

3

Щракнете върху "Under The Hood" в лявата колона.

4

Щракнете върху падащото меню „Размер на шрифта“ в областта „Уеб съдържание“ и щракнете върху „Среден“.

5

Щракнете върху падащото меню „Мащабиране на страницата“ в областта на уеб съдържанието и щракнете върху „100%“.

6

Щракнете върху "X" от дясната страна на раздела Опции, за да го затворите.