Прехвърляне на работна линия към вашия мобилен телефон

Можете да прехвърлите работния си телефонен номер в мобилния си телефон, като активирате функцията за пренасочване на повиквания на вашия работен телефон. Пренасочването на повиквания автоматично прехвърля всички входящи повиквания на посочения телефонен номер. Прехвърляйки входящите си повиквания на мобилния си телефон, можете да избегнете пропускането на важни повиквания, когато физически не сте на работното си място.

1

Извадете слушалката на работния си телефон от приемника и се вслушайте в сигнал за набиране.

2

Наберете "* 72" с помощта на клавиатурата на телефона.

3

Слушайте за втори тон на набиране.

4

Въведете вашия 10-цифрен номер на мобилен телефон, включително кода на областта.

5

Отговорете на мобилния си телефон, за да завършите процеса на пренасочване на повикване.