Колко дълго ще продължи мастиленоструйната касета на HP, ако не е отворена?

Компанията Hewlett-Packard урежда дело, в което те са обвинени, че използват изскачащи прозорци преждевременно, за да подтикнат потребителите да купуват повече мастило за техните малки принтери. За компенсация сетълментът изисква потребителите да отговарят на определени изисквания за допустимост, свързани с датите на покупка, и се прилага само за определени модели принтери. С тази история на несигурност по отношение на полезния живот на мастилените касети, обучението ви относно срока на годност на касетата на принтера ви помага да вземете подходящи решения за вашия бизнес. Собствениците на фирми може да се наложи да помислят два пъти за поръчка на касети предварително. Фирмите, които не използват големи количества мастило, може да помислят за закупуване на касети само при необходимост, дори ако това създава допълнителни неудобства.

Продължителност на живота на патрона

Опаковъчните материали, използвани за защита на мастилените касети, осигуряват срок на годност най-малко 18 месеца след датата на производство и доставка. Не всички принтери на HP имат дати на годност на мастилените касети. Някои принтери използват датата на изтичане, но позволяват на потребителя да отмени изтичането и да продължи да използва касетата. Срокът на годност съществува, за да се предотврати повреда на компонентите на принтера. С течение на времето касетите с мастило се запушват, което кара принтера да работи по-усилено и може да доведе до нужда от по-скъпи ремонти. Използването на срок на годност на определени модели принтери позволява на HP да защити клиента, като предотврати потенциално увреждане на изтекли касети от вреда на системата за печат.

Удължаване на продължителността на живота

Съществуват опаковки, които предотвратяват абсорбирането на въздуха и ограничават изпарението на водата. Както изпаренията във въздуха, така и във водата в крайна сметка повреждат и запушват патроните с течение на времето. Поддържането на мастилената касета в оригиналната опаковка, докато дойде времето за инсталиране на касетата, помага да се удължи времето преди касетата да се повреди. Това става особено важно за модели принтери, които предоставят опция за отмяна, за да продължат да използват касетата след изтичане на срока на годност. С течение на времето мастилото може да се изпари, което ще доведе до промяна в химията на мастилото. Изключването на принтера, когато не се използва, и пазенето на касетите с мастило от пряка слънчева светлина и източници на топлина помага да се предотврати изпаряването.

Дати на изтичане

Датата отстрани на опаковката с мастилената касета или самата касета показва само крайната дата на гаранцията. Определянето на срока на годност изисква анализ на нивото на мастилото, датата на гаранцията и датата на инсталиране на касетата. Някои цветни принтери имат срок на годност 18 месеца след първоначалната инсталация или 12 месеца след крайната дата на гаранцията. Другите принтери със срок на годност изтичат 24 месеца след крайната дата на гаранцията или 30 месеца след инсталирането. HP използва коя дата настъпи първа за официалната дата на изтичане. Повечето принтери нямат срок на годност за мастилените касети.

Използване на мастило

Няколко фактора допринасят за скоростта на използване на мастилото. Някои мастила се използват, когато се подготвят за отпечатване на ново задание за печат. Друг път мастилото се продухва от печатащите глави, за да се предотврати запушване и повреда на печатащата система. Удълженото време между заданията за печат също влияе върху производителността на принтера и може да изисква по-агресивни процедури за почистване, които използват допълнително мастило. Някои мастила изтичат от касетата, а някои мастило няма да бъдат изтеглени от касетата. Цветното мастило често се изчерпва, когато печатате само в черно-бяло, а потребителските режими на печат оказват влияние върху количеството използвано мастило.

Модели с изтичане

Някои модели Officejet Pro, Photosmart и Designjet позволяват замяна на датата на изтичане. Принтерите без подмяна включват моделите Officejet Pro K850, принтерите за цифрови копирни машини 610 и Business Inkjet. Освен това някои модели Professional Series, Officejet и Color Inkjet предотвратяват отменянето на срока на годност. Никой друг принтер на HP не използва дати на изтичане на мастилото. Ако моделът поддържа отменяне на срока на годност, принтерът обикновено предоставя изскачащ сигнал, в който се пита дали искате да игнорирате датата на изтичане на мастилената касета и да отпечатате все пак.