Значението на избраните служители да бъдат пожарни надзиратели

Подслушването на служителите да бъдат пожарни надзиратели е начин да увеличите тяхната ангажираност към вашия бизнес. Ролята е важна, като се гарантира безопасността на колегите на работното място. Служителят, избран за изпълнение на допълнителни задължения и обучение, назначен надзирател, трябва да разбере, че това е отражение на вашата увереност в неговата компетентност. Той вероятно ще демонстрира лоялност на компанията в замяна.

Задължения на пожарникара

Пожарните надзиратели извеждат всички от сградата в случай на пожар. Надзирателите извършват почистване на района, за да се уверят, че всички са напуснали, да се срещнат с колеги от служителите в предварително определената зона за среща при пожарна евакуация извън сградата и да извършат броя на персонала. Те се грижат служителите да останат на място, докато аварийният персонал не определи сградата чиста и безопасна за повторно влизане. Противопожарните надзиратели информират аварийния персонал за всички зони, които не са успели да почистят поради опасни условия и възможността хора да останат в капан.

Квалификация на пожарникар

Потенциалните надзиратели трябва да бъдат находчиви, хладни под натиск и да могат да поемат лидерска роля в разгара на криза. Тъй като обучението за ролята може да включва обучение по човешко поведение по време на извънредни ситуации и използване на специализирано оборудване, той също трябва да е готов да се ангажира с официална програма за обучение на надзиратели. Тъй като той е натоварен да поддържа актуален списък на служителите и да бъде нащрек за потенциални опасности от пожар в неговия район, той също трябва да бъде добре организиран и готов да осигури постоянно внимание към ролята.

Ползи от подслушването на служители

Работните практики с висока ангажираност ангажират служителите във фирмата, така че те да влагат най-доброто в работата си всеки ден. Положителните странични ефекти от обучението на умения и участието във вземането на решения включват по-голяма енергия, изразходвана от служителите, както и ползите от тяхното разбиране за това как те могат да работят по-добре на работните си места. Служителите, избрани да бъдат надзиратели, получават активна дейност; те могат да увеличат своите умения, да упражняват лидерство и да допринесат за атмосфера, базирана на екип, като демонстрират ангажираност да пазят своите колеги в безопасност.

Избор на подходящите служители

От практическа гледна точка лицето, избрано за надзирател, трябва редовно да присъства в офиса. От гледна точка на ангажираността на служителите, ролята на надзирател на пожарната служба трябва да се характеризира като привилегия, която трябва да притежавате. Служителите не трябва да гледат на ролята на надзирател като натоварваща; те трябва да разберат, че отговорността се предоставя като признаване на тяхната стойност за организацията. Ръководството трябва да даде ясно на охранителите, че техният принос се оценява, чрез устно потвърждение или отбелязване в досието на служителя, което да бъде взето предвид по време на прегледа.