Как да модифицирам път в Ubuntu

Ubuntu Linux, както и всички други дистрибуции на Linux, използва променливата PATH, за да каже на операционната система къде да търси изпълними команди. Обикновено тези команди се намират в директориите / usr / sbin, usr / bin и / sbin и / bin. Към този списък с директории могат да се добавят и други командни директории, като се добавят към променливата PATH. Можете да изберете да направите указана от потребителя директория достъпна за един потребител или за цялата система, в зависимост от изискванията на вашата компания.

Променлива на потребителския път

1

Щракнете върху бутона „Търсене“ в лентата с инструменти за стартиране на Ubuntu и въведете „терминал“ в текстовото поле.

2

Щракнете двукратно върху опцията "Терминал", която се появява в менюто.

3

Въведете командата:

gedit ~ / .pam_environment

за да отворите файла .pam_environment в текстовия редактор на Gedit.

4

Въведете реда:

PATH = / path / to / command / directory: $ PATH

във файла. Заменете "/ path / to / command / directory" с точния път до директорията, която искате да добавите. Например, ако искате да добавите bin директория, съдържаща се в вашата домашна директория, добавете реда:

PATH = / home / user_name / bin: $ PATH

5

Запазете и затворете файла.

6

Излезте от системата и влезте отново, за да инициализирате новата променлива PATH.

Системна променлива PATH

1

Щракнете върху бутона „Търсене“ в лентата с инструменти за стартиране на Ubuntu и въведете „терминал“ в текстовото поле.

2

Щракнете двукратно върху опцията "Терминал" в менюто, което се появява.

3

Въведете командата:

sudo gedit / etc / environment

за да отворите текстовия файл / etc / environment в текстовия редактор на Gedit. Трябва да добавите командата sudo, защото този файл е собственост на основния потребител.

4

Добавете реда:

PATH = / path / to / command / directory: $ PATH

Заменете "/ path / to / command / directory" с правилния път към директорията. Например, ако искате да добавите bin директория, намираща се в директорията / var / libs / games /, добавете реда:

PATH = / var / libs / games / bin: $ PATH

5

Запазете и затворете файла.

6

Рестартирайте компютъра, за да инициализирате новата променлива PATH.