Как да промените шрифта на главни букви в Excel

Microsoft Excel е част от софтуерния пакет на Microsoft Office. Това е програма за електронни таблици, която позволява на потребителя да въвежда както цифрови данни, така и думи и да прилага формули за бързо изпълнение на прости задачи като добавяне на числа или изчисляване на общите стойности на колони. Формула може да се приложи и към клетки, съдържащи думи, за да се променят автоматично думите на всички главни букви. Това може да ви спести много време, което иначе би ви се наложило да прекарате в преписването на всички думи с главни букви.

1

Отворете документа на Excel, който съдържа думите, които искате да промените, за всички главни букви.

2

Щракнете с десния бутон върху заглавката на колоната вдясно от колоната с текст, който искате да конвертирате във всички главни букви. Изберете опцията "Вмъкване" от падащото меню, за да вмъкнете нова колона.

3

Щракнете върху клетката в новата си колона, която е точно вдясно от горната клетка на колоната, пълна с текст, който искате да конвертирате във всички главни букви. Въведете формулата:

= ГОРНО (A1)

Заменете (A1) с номера на горната клетка на колоната, която искате да конвертирате в шрифт с главни букви. Натиснете клавишите "Ctrl" и "Enter" на клавиатурата, за да въведете формулата, като същевременно запазите клетката избрана. Щракнете двукратно върху малкия черен квадрат, който се появява в долния десен ъгъл на тази клетка, за да запълните тази колона надолу с текста от колоната вляво, преобразуван във всички главни букви.

4

Натиснете клавишите "Ctrl", "Shift" и стрелките надолу на клавиатурата, за да изберете новосъздадения главен текст. Кликнете върху опцията "Поставяне" в менюто на Excel. Изберете опцията „Поставяне на стойности“ в раздела „Специално поставяне“. Натиснете клавишите "Ctrl" и "X" на клавиатурата, за да изрежете текста с всички главни букви. Щракнете върху първата клетка в колоната с текст, която искате да използвате с главни букви, за да я изберете. Натиснете клавишите "Ctrl" и "V" на клавиатурата, за да поставите преобразувания текст във всички главни букви в колоната.

5

Щракнете с десния бутон върху заглавката на вече празната дясна колона и изберете "Изтриване" от падащото меню, за да завършите промяната на шрифта на колоната с текст на всички главни букви.