Значението на складирането в логистична система

Складирането е изискване за повечето предприятия, които произвеждат, внасят, изнасят или транспортират стоки. Може да го видите като ненужен разход, но всъщност може да ви спести пари и да повиши вашата производителност. Пътуването на клиента не завършва, когато е направена поръчка. Складът ви дава по-добър контрол върху запасите ви и гарантира, че клиентите ще получат своите продукти навреме, което в крайна сметка води до по-високи печалби.

По-добро управление на запасите

Приблизително 8 процента от малките предприятия не проследяват инвентара си. Около 24 процента изобщо нямат инвентар. Това често води до закъснели пратки, забавено обработване на поръчки и лошо изживяване на клиентите.

Складовете осигуряват централизирано местоположение на вашите стоки , което улеснява проследяването и управлението на инвентара ви. Инвестирайки в склад, ще съхранявате, изпращате и разпространявате продукти по-ефективно. Ако нещо няма на склад, ще го разберете веднага и ще предоставите на клиентите алтернативни опции, вместо да ги оставяте да чакат дни или седмици.

По-ефективно опаковане и обработка

Повечето складове осигуряват необходимото оборудване и консумативи за съхранение, преместване, пакетиране и обработка на поръчки от клиенти. Палетни стелажи, товарни докове и опаковъчни материали са само няколко, които трябва да се споменат. По този начин ще имате всичко на едно място, което ще ви спести време и пари.

Складът дава възможност на фирмите да опаковат и класират стоките си в съответствие със законовите изисквания и нуждите на клиентите. Логистичните разходи са намалени, а гъвкавостта е максимизирана. Този тип съоръжения могат да бъдат идеалното място за разпространение, премахвайки необходимостта от организиране на пикап и наемане на служители, които да управляват изпълнението.

Превъзходно обслужване на клиенти

Повече от 63 процента от онлайн клиентите очакват да знаят очакваното или гарантирано време за доставка. Приблизително 88 процента биха платили повече за по-бърза доставка. Всъщност скоростта на доставка е едно от първите неща, които купувачите вземат предвид при избора на превозвач.

Като собственик на бизнес искате да поддържате клиента си доволен и ангажиран. Ако не успеете да доставите техните поръчки навреме, репутацията ви ще пострада. Това може да навреди на приходите ви и имиджа на марката.

Складирането позволява навременна доставка и оптимизирано разпределение , което води до повишена производителност на труда и по-голяма удовлетвореност на клиентите. Също така помага за намаляване на грешките и щетите в процеса на изпълнение на поръчката. Освен това предпазва стоките ви от загуба или кражба по време на работа.

Осигурете стабилизация на цените

Търсенето на стоки и услуги варира от месец на месец и от година на година в зависимост от доходите на клиентите, правителствените политики, нивата на заетост, климатичните условия и други фактори. Складът ви позволява да съхранявате продуктите си за по-късна дата, когато търсенето е голямо. Това помага да се осигури ценова стабилизация и намалява загубите на приходи.

Да приемем, че вашата компания произвежда и разпространява спортно оборудване. Ако предлагате ски аксесоари, можете да ги съхранявате в склада си, вместо да ги продавате за нищо, когато приключи студеният сезон. По този начин ще поддържате постоянни нива на запасите и ще увеличите максимално печалбите си.

Подобрено управление на риска

Складирането не само предпазва от колебания на цените, но също така осигурява безопасно съхранение на нетрайни продукти. В зависимост от вашите нужди и вид бизнес, можете да наемете склад, оборудван с хладилници, фризери и оптимален контрол на температурата.

Растения, произведения на изкуството, свещи, храна и лекарства са само няколко примера за стоки, които изискват съхранение в хладилник. Склад, който предлага тази услуга, ще съхранява вашите стоки при правилната температура, предотвратявайки разваляне и промени в цвета и текстурата. Това също помага за удължаване на срока на годност на продукта и гарантира удовлетвореността на клиентите.

Освен това продуктите, съхранявани в складовете, обикновено са застраховани. Това означава, че имате по-големи шансове да получите обезщетение от вашата застрахователна компания в случай на щети, пожар или кражба.