Закони за проверките за удържане на служители

Един от първите въпроси, които може да възникнат при напускане на работа, е кога работодателят ще изпрати последния ви чек. Работодателите, удържащи чекове, са често срещана практика в много държави, когато работодателят вярва, че може да компенсира заплатата ви. Законите за тази практика варират в зависимост от това в какво състояние живеете.

Някои щати не регулират последните заплати, докато други изискват работодател да плаща в рамките на предварително установени насоки. И при двете ситуации имате законни възможности да получите дължимото си заплащане.

Удържане на чекове от служители

Ако работодателят ви откаже да ви изплати заплатата, която сте спечелили по право, това се нарича задържане на чека. Има няколко причини, поради които работодателят може да задържи чек, особено последната заплата. Ако сте били уволнени за кражба или повреда, той може да изчака, докато успее да оцени цената на загубата, преди да освободи вашата заплата. Ако имате собственост, която му принадлежи, например карта за паркиране или набор от ключове, той може също да запази чека ви. По този начин той може да извади разходите от последното ви заплащане.

Федерални закони за труда

Федералните трудови закони са много общи за това дали има някакви ограничения дали работодателят може да запази последната заплата на служителя и причините за това. Всъщност Министерството на труда (DOL) признава, че федералните закони не изискват от работодателя да ви плати последния ви чек незабавно. Вместо това той препоръчва, ако приложимият ден на заплащане е изтекъл и не сте получили окончателното си заплащане, трябва да се свържете с държавното бюро по труда за специфичните за държавата закони.

Държавни закони за труда

Държавните закони са по-конкретни от федералните закони по този въпрос. Някои държави изискват незабавно изплащане на всички спечелени пари и насочват работодателя към системата на гражданския съд, за да възстановят всички съществуващи щети. Други позволяват на работодателя да запази последното ви заплащане за ограничен период от време, като два периода на заплащане.

Въпреки това, законите се различават в отделните държави и за да знаете конкретните закони, които се прилагат за вас, трябва да се свържете с държавното бюро по труда. Той може да ви предложи начини да подадете сигнал за работодателя си за удържане на плащания.

Правна помощ, ако работодателят задържи чекове

Независимо дали вашата държава има закони, които пречат на работодателите да удържат чекове, имате законови възможности, ако се окажете на това място. Първият е да докладвате на работодателя си на държавното бюро по труда, който след това ви предупреждава за нарушения на законите. Ако няма трудово законодателство, което да предотвратява това, можете да го разглеждате като гражданско дело.

Консултирайте се с адвокатската колегия на вашата държава за списъци с адвокати, които работят по трудови дела. Ако парите са проблем, свържете се с организацията за правна помощ на вашата държава за про боно съвети и помощ.