Как да създадете GIF фон за уеб страница

Анимираните фонове на уеб страници могат да бъдат привлекателни и можете да ги създадете с помощта на GIF файлове. Когато добавяте текст и друго съдържание към бизнес страниците си, не е нужно да се притеснявате за добавяне на фонове: браузърите просто дават бели фонове на страниците ви, ако не замените това по подразбиране. Добавете кратък CSS клас към HTML уеб страница, за да използвате анимирани и неподвижни GIF изображения като фон на страницата.

1

Отворете HTML документ и намерете главата на документа.

2

Поставете следния код в този раздел:

body {background-image: url ('myImage.gif'); background-repeat: повторение; }

Този код дефинира CSS селектор, който оформя маркера на тялото на вашия документ. Атрибутът background-image има свойство URL, чиято стойност е "myImage.gif." Променете тази стойност на името на един от вашите GIF файлове. Вторият ред определя атрибут за повторение на фона, чиято стойност е "repeat" в този пример. Тази стойност казва на браузърите да накарат изображението да се повтаря през страницата и надолу по страницата, за да се получи ефект на мрежа. Изтрийте това твърдение, ако не искате вашият GIF да създава фон с плочки.

3

Запазете документа и го прегледайте в браузъра си, за да видите новия фон.