Как да зададете измервания за InDesign от Picas на Inches

Горните и страничните линийки в Adobe InDesign CS6 ви помагат да подреждате и подравнявате обекти в документа. Единицата за измерване по подразбиране за тези владетели е pica, която е равна на 12 точки. Това измерване може да не означава много за вас, особено ако проектирате печатна публикация на страници, обикновено изразени в инчове. В такива случаи задаването на линийки на инчове може да има по-голям смисъл. InDesign ви позволява да променяте хоризонталните и вертикалните линийки поотделно, така че можете да използвате различни единици за всяка линийка.

1

Щракнете върху „Преглед“ и изберете „Показване на линийките“, ако левите и горните линийки не се виждат. Друга възможност е да натиснете „Ctrl-R“.

2

Щракнете върху „Редактиране“, „Предпочитания“ и след това „Единици и приращения“.

3

Изберете "Inches" от хоризонталното и вертикалното падащо меню, за да промените и двете линийки. Можете също така да смените само един от владетелите.

4

Щракнете върху „OK“.