Какво означава препоръчителна цена на дребно?

Предложената цена на дребно е продажната цена, предложена от производителя на даден продукт. Малкият и големият бизнес могат да продават стоки на цени под предложените цени в списъка, но продажбата на по-високи цени може да бъде трудна, особено в тежка конкурентна среда или ако опаковката на продукта на видно място показва препоръчителната цена на дребно. Стратегиите за ценообразуване могат да повлияят на пазарния дял и рентабилността.

Основи

Предложените цени на дребно определят параметрите на ценообразуване и печалба за верига на дребно, която обикновено се състои от производители, търговци на едро, дистрибутори и търговци на дребно. Всеки компонент от веригата на стойността взема решения за ценообразуване въз основа на своите оперативни разходи и изисквания за марж. Маржът е разликата между продажната цена и себестойността, изразена като процент от продажната цена. Конкурентната среда, икономическите условия и предпочитанията на потребителите влияят върху ценовите решения. Например, търговецът на дребно може да се наложи да начисли по-малко от предложената цена на дребно, за да запази пазарния си дял, ако конкурентите му предлагат ценови отстъпки или ако потребителите намаляват разходите си.

Маржове

Продажната цена на продукта е съотношението на неговата себестойност към (1 минус марж). Преработвайки уравнението, цената на продукта се равнява на продажната му цена, умножена по (1 минус марж), а маржът му е равен на 1 минус (разходите, разделени на продажната цена). Например, ако препоръчаната цена на дребно на сокоизстисквачка е 20 щ.д., а търговецът изисква 10 процента марж, цената не може да надвишава 20 умножени по (1 минус 0,10) или 18 щ.д., което е максималната продажна цена на дистрибутора. По същия начин, ако дистрибуторът изисква и марж от 10 процента, разходите му не могат да надвишават 18 долара, умножени по (1 минус 0,10), или 16,20 долара, което се превръща в максималната продажна цена на едро. Ако изискването за марж на едро е 5 процента, максималната продажна цена на производителя е $ 16,20, умножена по (1 минус 0,05), или $ 15,39. Производителят "Структурата на разходите ще определи рентабилността му.

Стратегии

Производителите могат да увеличат препоръчаната цена на дребно в условия на силно търсене или да ги понижат, когато икономическите условия са слаби. Конкурентният натиск може също да принуди производителите да намалят цените си, за да поддържат търсенето. Промените в предложените цени на дребно се отразяват на разходите, продажните цени и печалбите по цялата верига на стойността, което може да изисква оперативни промени. Например, ако търсенето е силно, производителите могат да използват допълнителни смени, а търговците на дребно да наемат допълнителен персонал, за да отговорят на новото търсене. И обратно, слабото търсене може да доведе до намаляване на производствените смени и персонала.

Съображения

Малките търговци на дребно се конкурират не само с връстниците си, но и с търговците на големи кутии, които обикновено имат покупателната способност да договарят изгодни условия с доставчиците. Това затруднява малкия търговец на дребно да се конкурира единствено по цена, тъй като обикновено не е в състояние да диктува условията за доставка. Вместо това може да се съсредоточи върху предоставянето на персонализирано обслужване на клиентите и продукти от висок клас за привличане на клиенти.